top of page
Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard.Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Hoogbegaafdheid is meer dan enkel een hoog IQ. Hier zijn nog vaak misvattingen over. Inzicht geven wat hoogbegaafdheid juist is en je daarin laten groeien, is mijn passie.

Hoe fijn zou het zijn dat jouw gaven in een toffe omgeving helemaal tot hun recht komen en openbloeien en dat je je talenten kan uitleven ?

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden dragen in de meeste gevallen een rugzakje vol specifieke kenmerken waardoor ze niet enkel ‘vechten’ met zichzelf maar ook met klasgenoten, leerkrachten, collega’s, hoger geplaatsten, …   Zo zijn ze naast intelligent ook behoorlijk kritisch.  Ze beschikken over een hoog rechtvaardigheidsgevoel en zijn bijzonder nieuwsgierig. 

Bijkomend hebben hoogbegaafden soms te kampen met faalangst, perfectionisme, …

Hoogbegaafde personen zijn soms ook hoogsensitief.

Begeleiding rond hoogbegaafdheid kan starten bij ouders om vervolgens een traject te starten met het kind of de jongere zelf.  Ook school en hobby’s spelen hier een belangrijke rol in. 

  • Ouders inzicht geven, begeleiden en meedenken naar een nieuwe aanpak, helpen in het maken van beslissingen.

  • Scholen ondersteunen in de aanpak voor hoogbegaafde leerlingen : inzicht geven en vragen beantwoorden. 

De hoogbegaafde jongeren zelf begeleiden is natuurlijk de basis. Hen inzicht bieden in zichzelf en hun hoogbegaafdheid; samen met hen uit hun comfortzone treden en de leerzone opzoeken, hen helpen te kiezen voor groei en voor zichzelf.

De rode draad in de begeleiding is welbevinden, ontplooiing, vertrouwen in zichzelf en een realistisch zelfbeeld opbouwen. 

Hoe fijn zou het zijn dat jouw gaven in een toffe omgeving helemaal tot hun recht komen en openbloeien en dat je je talenten kan uitleven ?

Ik werk individueel rond dit thema, maar er zijn ook groepstrajecten waaronder een ploetergroep (uitdagende opdrachten om uit je comfortzone te komen), mindsetgroep (hoe kijk je nu naar jezelf en hoe bepaalt dit hoe je in het leven staat) en studiecoaching.  (link naar trajecten)

Als partner van Hoogbloeier werk ik ook samen met andere partners rond screening of als doorverwijzing nodig is.

bottom of page